TuisMenseBCCEI se geskilbeslegtingsentrum (DRK), Suid -Afrika

BCCEI se geskilbeslegtingsentrum (DRK), Suid -Afrika

Die beslegting van geskille is 'n belangrike aspek van die handhawing van billikheid en stabiliteit in enige sektor, en die Bedingingsraad vir die Siviele Ingenieursbedryf (BCCEI) lewer steeds hierdie noodsaaklike diens aan die siviele ingenieursbedryf.

Deur die BCCEI se geskilbeslegtingsentrum (DRK) word geskilverwysings so vinnig as moontlik opgelos om aan die akkreditasiestandaarde van die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) te voldoen, volgens die DRK -bestuurder, Merle Denson.

"Om te verseker dat ons die beste resultate behaal, stel die BCCEI hoë kommissarisse en arbiters aan wat deur die KVBA geakkrediteer is en sake volgens industrie-spesifieke standaarde en riglyne aanhoor," sê Denson. 'Boonop is hulle ervare professionele persone met 'n goeie begrip van die siviele ingenieursektor.

Sedert die aanvang van die Covid-19-pandemie, word daar steeds met alle moontlike middele omgegaan, insluitend aanlyn-fasilitering via videokonferensies, zoom of spanne, sê sy. As 'n bedryfsforum van georganiseerde sake en arbeid, reguleer die BCCEI diensvoorwaardes en arbeidsverhoudinge in siviele ingenieurswese-met die doel om 'n stabiele en produktiewe werksomgewing te bevorder.

Die DRK se dienste is beskikbaar vir alle ondernemings in die sektor, en vir alle geskeduleerde en nie-geskeduleerde werknemers wat binne die BCCEI se omvang val.

"Die koste van die gebruik van die BCCEI DRC word gedek deur die maandelikse geskilbeslegtingsheffing wat werkgewers en werknemers betaal," sê sy. 'Daar is dus geen ekstra koste vir die gebruik van die DRK nie, behalwe as 'n geskil met die ondersoek deur die arbiter (S188A) verwys word.

Denson beklemtoon dat die aansoeker en respondent in alle ontslagsake wat na die DRK verwys is, eers 'n proses van versoening moet ondersoek om die geskil in vriendskaplike wyse op te los.

"As so 'n skikking nie bereik kan word nie, gaan die saak dan na arbitrasie as die aansoeker of die verwysende party dit versoek," sê sy. 'Die saak word dan deur 'n onafhanklike kommissaris deur die BCCEI aangestel.'

In die arbitrasieproses, verduidelik sy, hoor die arbitrerende kommissaris beide kante van die geskil. Op grond van die getuienis wat aangevoer word en die argumente wat aangevoer word, besluit die kommissaris of die ontslag prosedureel of substantief billik was of nie - en reik 'n arbitrasietoekenning uit. Alle arbitrasietoekennings is finaal en bindend.

Denson merk op dat 'statutêre geskille' rondom 'n reeks verskillende soorte ontslag deur die NGK hanteer kan word. Dit sluit in afleggings (geskille oor bedryfsvereistes), ongeskiktheid as gevolg van swak gesondheid of swak werkverrigting en wangedrag-sowel as staking, uitsluiting, onbillike skorsing en skeidingsvergoeding. Onder die voordele van die NGK se diens is dat geskille oor groot projekte selfs ter plaatse aangehoor kan word, byvoorbeeld by die kragstasies Medupi en Kusile

"Geskillebeslegting ter plaatse kan uitgevoer word in langtermyn, multidissiplinêre projekte waar terreinooreenkomste toegepas word," sê Denson. "Dit beteken aansienlike besparings in tyd en koste, terwyl dit verseker dat die proses volledig voldoen."

 

 

[yarpp -sjabloon = "kleinkiekies" limiet = 3]

As u 'n opmerking of meer inligting oor hierdie pos het, kan u dit met ons deel in die kommentaar hieronder

VERLANG 'N ANTWOORD

Voer asseblief u kommentaar in!
Voer asseblief jou naam hier in